KARS SARIKAMIŞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

İlçemize bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile  mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek  durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere KPSSP10-KPSSP121--KPSSP3-KPSSP93  puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

 

Ücretli Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır :

1-  Eğitim Fakültesi mezunları ile Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyonu bulunanlar,

2- Emekli Öğretmenler, (19/08/2019 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanlar),

3- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları,

4- 4 yıllık diğer fakülte mezunları,

5- Adaylarımızdan yeterli müracaat olmaması durumunda 2 yıllık Yüksekokul Mezunları,

         Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29/07/2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır.

         Görev alacak olanlar formdaki taahhütlere uyacaklarını bildirdiklerinden mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.  

        Görev almak isteyenlerin 19/08/2019 - 06/09/2019 tarihleri arasında, önce e-devlet üzerinden başvuru yapmaları daha sonra da hazırlanmış olan dilekçe örneğini doldurarak bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

         Görev almak isteyen öğretmenler Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuracaklardır.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 

1-Dilekçe Örneği.(İnternet sayfamızdan)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.

4-Emeklilik kimlik kartı fotokopisi.(Emekli olan öğretmenlerden)

5-Okul Öncesi Eğitim Semineri Belgesi (Okul öncesi alanında başvuru yapanlardan)

6- Formasyon belgesi (var ise).

7- KPSS Sonuç Belgesi (var ise)

8- Fotoğraf 1 Adet (Son 6 Ay içerisinde çekilmiş)

9- E-Devlet üzerinden yapılan başvuru formu çıktısı

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Ücretli Öğretmenlik için 19/08/2019 - 06/09/2019 tarihleri arasında hem e-devlet üzerinden hem de şahsi olarak istenilen belgelerle beraber Müdürlüğümüze başvuru yapılması zorunludur.


Başvuru Dilekçesini İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

İLGİLİ MEVZUAT:

*** MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

*** Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02.2014 tarihli ve 9 Sayılı Kurul Kararı.

*** 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

*** Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.

*** 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 ve 176.Maddeleri

*** MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.03.2011 tarih ve 1985 sayılı 2011/43 No´lu Genelgesi

*** Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.06.2012 tarih ve 69 Sayılı Kararı

*** MEB´e Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokulu Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki439 Sayılı Kanunun 8.Maddesi

*** 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

*** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği.

*** 667, 668, 669 no'lu Kanun Hakkında Kararname ve OHAL kapsamında çıkacak olan diğer kararnameler

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 36500 Sarıkamış/KARS - 0474 413 60 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.