KARS SARIKAMIŞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ataması Yapılan Öğretmenlerden İstenen Evraklar

Ataması Yapılan Öğretmenlerden İstenen Evraklar

ATAMA İŞLEMLERİNİN TEBLİGATINA DAİR BİLGİLER

Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır. (Yani ikamet ettiği il´e atananlar ertesi gün, başka bir il´e atananlar ise 15 gün içinde, atandıkları yere gidip istenen belgeleri teslim etmelidir.)

 - Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

ATAMASI YAPILANLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler, (Lisans diploması, yurtdışında okuyanlar için denklik belgeleri istenecek... Askerlik ve adli sicil için sadece beyan alınacak, belge istenmeyecek)

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

c) Mal bildirimi ( internet ortamından veya ilçe  milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

e) Milli sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi(Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

İlçemize atanan öğretmenler Sarıkamış Halkbank şubesinden hesap numarası

Etik sözleşmesi (İnternet ortamından veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.)

MEB  özlük dosyası

 

Mal Bildirim Formu için tıklayınız..

Etik Sözleşmesi İçin Tıklayınız 

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 36500 Sarıkamış/KARS - 0474 413 60 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.